Skład

Skład zespołu

I skrzypce
Michalina Piątek
Katarzyna Gwizdon
Elżbieta Pisarska

II skrzypce
Małgorzata Wacławik
Agnieszka Dancewicz

altówki
Joanna Botor
Sabina Wocław

wiolonczele
Katarzyna Muszała
Anna Fert


wiolonczela elektryczna
Grażyna Róg 

perkusja
Anna Famuła - Galwas

fortepian
Mirella Malorny/Ewa Zug

harfa
Agnieszka Kaczmarek - Bialic


Copyright © 2015. All Rights Reserved.